Milieubeleid

Intentie

Dit beleid inzake milieu formaliseert onze toewijding om de principes van ecologische duurzaamheid te ondersteunen en onderschrijft dat een duurzaam milieu centraal staat in ons leven en onze bedrijfsvoering.

Het doel van ons beleid inzake milieu/ duurzaamheid is om

 • milieu initiatieven binnen het bedrijf te implementeren
 • de milieu initiatieven en -verbeteringen intern te controleren
 • milieu-initiatieven intern en extern bekendmaken.

Beleid

Biscuiterie Seghers - Euro Pâtisserie respecteert onze relatie met de natuurlijke omgeving en haar ecosystemen. Wij erkennen de negatieve gevolgen die menselijke activiteiten kunnen hebben en nemen maatregelen om de achteruitgang van deze natuurlijke systemen te voorkomen.

Biscuiterie Seghers - Euro Pâtisserie verbindt zich tot de volgende principes en praktijken:

 • Opvolging en beheer van onze milieuprestaties en werken aan doelstellingen om negatieve effecten te verminderen.
 • Naleving van relevante Belgische, Nederlandse en Europese milieubeleidslijnen, -praktijken, -voorschriften en -wetgeving, en sectorspecifieke wetgeving.
 • Vermindering van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen bij de dagelijkse activiteiten, waaronder water, papier en energie.
 • Vermindering van het gebruik van toxische materialen die gevaarlijk zijn voor het milieu, de werknemers en de volksgezondheid.
 • De recycling van hulpbronnen maximaliseren.
 • Verminderen van verpakking en ander afval en op passende wijze verwijderen van afval.
 • Inzetten op de beginselen van preventie van milieuvervuiling en voortdurende verbetering.
 • Vervuiling minimaliseren door stappen te ondernemen om de koolstofuitstoot als gevolg van het reizen met voertuigen te beperken.
 • Waar mogelijk, het aanmoedigen van leveranciers om te voldoen aan hoge normen van milieuprestaties.
 • Dit beleid bekendmaken aan alle werknemers en ingehuurde medewerkers, en dit beleid beschikbaar maken voor het grote publiek.
 • Rapporteren over de milieuprestaties van het bedrijf in zowel interne als externe communicatie, indien relevant.